Nachádzate sa tu

Archívne fondy a zbierky

Archívne fondy:

Archívne zbierky:

 • rakúsko-uhorskej armády do roku 1918;
 • československého odboja v prvej svetovej vojne;
 • československej armády v rokoch 1918 – 1939;
 • slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945;
 • zahraničného odboja v druhej svetovej vojne;
 • domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska;
 • česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992;
 • odbojových a branných organizácií;
 • vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov;
 • vojenských matrík;
 • kópií dokumentov zo zahraničných archívov;
 • osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).

Špeciálne zbierky:

 • fotografií;
 • vojenského názorného materiálu;
 • vojenských filmov;
 • spomienok a životopisov;
 • vojenských predpisov;
 • vojenských periodík;
 • kníh;
 • pozostalostí vojenských osobností;
 • vojensko-odborných prác;
 • zvukových záznamov;
 • vojensko-historických prác;
 • mikrofilmov;
 • vojenských máp a plánov;
 • článkov a výstrižkov z periodickej tlače;
 • vojenských kroník.