You are here

Pre účely výskumu

Pre odborných pracovníkov a historických výskumníkov VHA poskytuje aj elektronické služby:

  • vyhľadávanie a prezeranie digitalizovaných dokumentov Hlavného vojenského veliteľstva
  • vyhľadávanie a prezeranie digitalizovaných archívnych fotografií
  • vyhľadávanie a prezeranie digitalizovaných osobných spisov

Pre využitie týchto služieb je potrebné zaregistrovať a prihlásiť sa sa na tomto portáli a vytvoriť žiadosť o pridelenie role odborného pracovníka.

Po schválení tejto žiadosti užívateľ portálu bude mať neobmedzený prístup k archívnym materiálom.