You are here

Organizácia slov. brannej moci. Prechod slov. armády z terajšieho stavu do novej organizácie. Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov. (201541)

Primary tabs