You are here

Longauer Viktor, npor. pech. v zál. - zamietnutie žiadosti o prijatie do dopl. sl. ako dôst. z pov. (204101)

Primary tabs